Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZGIEE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

 

Czy syndrom samozapłodnienia jest odwracalny? Ewolucja cech reprodukcyjnych u Caenorhabditis  elegans po przywróceniu obligatoryjnego krzyżowania. 

 

 

 

Genomika gradacji - ewolucja neutralna i adaptacyjna u kornika drukarza.

 

 

 

 

Wykraczając poza prosty model deplecji TCR: jak klasa MHC i płeć wpływają na kompromisy  ewolucyjne ograniczające liczbę genów MHC? 

 

 

 

Zależny od środowiska dobór stabilizujący w genie związanym z konfliktem płciowym.

 

 

 

 

Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu  geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.

 

 

 

Tempo mutacji u kornika drukarza.

 

 

 

 

Rola pasożytów krwi w dynamice nowych chorób i utracie bioróżnorodności u płazów.

 

 

 

 

Ewolucja nieklasycznych genów MHC klasy I i repertuarów receptorów limfocytów T u salamander.