Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Seminaria ZGiEE

Seminaria Zespołu Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej odbywają się w czwartki o godzinie 14:30 w sali 1.1.2 Instytutu Nauk o Środowisku (ul. Gronostajowa 7).

Kursy prowadzone przez ZGiEE

Kursy prowadzone w języku polskim:

Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii (WBNZ-839 sylabus w USOS)

Instrukcje do ćwiczeń: ćwiczenia 1, ćwiczenia 2, ćwiczenia 3, ćwiczenia 4,  ćwiczenia 5

Biologia ewolucyjna (WBt-ZZ46 sylabus w USOS , WMI.II-BE-BIO3 sylabus w USOS)

Etologia (WBNZ-829  sylabus w USOS)

Genetyka populacyjna (WBNZ-708  sylabus w USOS)

Genomika porównawcza (WMI.II-GP-BIO3 sylabus w USOS)

 

Kursy prowadzone w języku angielskim:

Evolution (WB.INS-3 sylabus w USOS)

Molecular Ecology (WB.INS-27 sylabus w USOS)

 

Komunikacja z prowadzącymi kursy odbywa się za pośrednictwem platformy Pegaz. Tam także umieszczane będą wszystkie udostępniane przez prowadzących materiały.