Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy syndrom samozapłodnienia jest odwracalny? Ewolucja cech reprodukcyjnych u Caenorhabditis elegans po przywróceniu obligatoryjnego krzyżowania.

Caenorhabditis elegans, jako gatunek rozmnażający się głównie przez samozapłodnienie, cechuje się charakterystyczną dla tego systemu reprodukcyjnego redukcją cech związanych z krzyżowaniem. Ponieważ prawdopodobną przyczyną tej redukcji jest zmniejszona presja selekcyjna na cechy zwiększające efektywność krzyżowania, celem projektu jest zbadanie, czy przywrócenie tej presji, poprzez wprowadzenie obligatoryjnego krzyżowania i utrzymywanie go przez wiele pokoleń, pozwoli zaobserwować wykształcenie adaptacji do rozmnażania przez krzyżowanie na poziomie: dostosowania, zachowań rozrodczych oraz molekularnym, w genach ulegających większej ekspresji u samców.

 

 

 

Nr PSP Projektu: K/PBM/000593

Kierownik: Weronika Antoł

Okres trwania: 12.03.2019 - 11.03.2024

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki