Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

Laboratorium jest dostępne dla pracowników i doktorantów INoŚ oraz dla osób z nimi współpracujących. Można w nim wykonywać szeroką gamę analiz molekularnych:

  • ekstrakcja, ocena ilości i jakości DNA (w tym wysokocząsteczkowego DNA) oraz RNA,
  • PCR i real-time PCR,
  • sekwencjonowanie DNA technologią Illumina,
  • sekwencjonowanie DNA technologią Oxford Nanopore,
  • ekstrakcja określonej długości fragmentów DNA przy użyciu aparatu Pippin Prep
  • przygotowanie bibliotek genomowych i amplikonowych TruSeq, Nextera i inne,
  • przygotowywanie bibliotek RNAseq,
  • przygotowywanie bibliotek RADseq,
  • techniki celowanego resekwencjonowania: Sequence Capture and Molecular Inversion Probes