Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykraczając poza prosty model deplecji TCR: jak klasa MHC i płeć wpływają na kompromisy ewolucyjne ograniczające liczbę genów MHC?

Układ odpornościowy kręgowców kształtuje z jednej strony presja patogenów, z drugiej zaś kompromisy ewolucyjne, inherentnie ograniczające jego strukturę i funkcję. Świetnym przykładem tej dwoistości jest główny układ zgodności tkankowej (MHC), kodujący cząsteczki, które inicjują adaptacyjną odpowiedź immunologiczną poprzez prezentację obcych antygenów limfocytom T. Koewolucyjny wyścigu zbrojeń między gospodarzami a patogenami promuje olbrzymi polimorfizm genów MHC na poziomie populacji, co kontrastuje ze stosunkowo niewielką liczbą genów MHC na poziomie osobniczym - uważaną za konsekwencję kompromisu ewolucyjnego między zwiększonym rozpoznawaniem patogenów a nadmierną, tolerogenną selekcją negatywną limfocytów w grasicy (tzw. deplecją TCR). W tym projekcie testuję przewidywania hipotezy deplecji TCR by sprawdzić jak indywidualna różnorodność MHC wpływa na proporcje i repertuary TCR poszczególnych populacji limfocytów T.

 

Nr PSP Projektu: K/PBD/000328

Kierownik: Dr Magdalena Migalska

Okres trwania: 29.11.2019 - 28.05.2024

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki