Przejdź do głównej treści

Dr Katarzyna Dudek

Stanowisko: Samodzielny biolog, opiekun laboratorium; Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej

 

pokój: 2.2.5                                                               

tel. 12 664 6870

email: katarzyna2.dudek@uj.edu.pl

                                                                                                                

Od 2012 roku pełnię funkcję opiekuna Laboratorium Ekologii Molekularnej. Posiadam szerokie doświadczenie w wielu technikach laboratoryjnych, zwłaszcza w przygotowywaniu różnych rodzajów bibliotek do sekwencjonowania o dużej przepustowości. W mojej pracy nadzoruję działalność laboratorium i udzielam wsparcia pracującym tam studentom. Aktywnie uczestniczę również w wielu projektach z dziedziny biologii ewolucyjnej, skupiając się na badaniach nad ewolucją MHC (Kompleksu Głównego Histokompatybilności) u płazów.