Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Zieliński

Stanowisko: adiunkt

mail: piotr.zielinski@uj.edu.pl

tel.: 0048 12 664 5141

pokój: 2.2.7

 Zainteresowania:

  • genetyka populacyjna
  • specjacja
  • genetyka dywergencji
  • zastosowanie genetyki w ochronie przyrody

Bieżące badania:

Jestem biologiem ewolucyjnym. Interesuje mnie proces różnicowania się gatunków i populacji. W swoich badaniach wykorzystuję informacje zawarte w genomach. Zwykle badam zmienność genetyczną populacji naturalnych. Do pozyskania i analizy danych używam sekwencjonowania DNA oraz metod bioinformatycznych. Szczególnie interesuje mnie proces przepływu genów między gatunkami. Jego zrozumienie pozwoli na identyfikację mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymywanie zróżnicowania pomimo wymiany genów, a z drugiej strony, wykrycie obszarów genomu które zachowują zdolność do przepływu dłużej niż reszta genomu. Zebranych danych używam również do rekonstrukcji historii demograficznej badanych gatunków, której poznanie jest ważne i ciekawe!

Organizmy z którymi pracuję lub pracowałem: traszki, korniki, nornice, ludzie

Osiągnięcia:

Do swoich najważniejszych osiągnięć zaliczam rekonstrukcję historii dywergencji traszek zwyczajnej (Lissotriton vulgaris) i karpackiej (L. montandoni) a także charakterystykę przepływu genów ich strefach mieszańcowych. Uzyskane wyniki potwierdziły iż przepływ genów może zachodzić z różną intensywnością w różnych częściach genomu oraz może różnić się pomiędzy różnymi częściami strefy kontaktu a gatunki mogą wciąż wymieniać geny pomimo długotrwałej ewolucji w izolacji.

Najważniejsze publikacje: Differential introgression across newt hybrid zones: Evidence from replicated transects. Divergence history of the Carpathian and smooth newts modelled in space and time. No evidence for nuclear introgression despite complete mtDNA replacement in the Carpathian newt (Lissotriton montandoni). Wszystkie moje publikacje znajdziesz w Google Scholar

Co robię obecnie?

Pracuję nad rekonstrukcją historii demograficznej kornika drukarza.

Prowadzone lub współprowadzone kursy:

Molecular Ecology

Molecular Ecology for PhD students

Genetyka populacyjna

Conservation genetics

Practical Computing for Biologists - a gentle introduction

Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych

Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych Lista kursów wraz z linkami dostępna na USOSie

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu ze mną oraz na moje kursy!

 

Kontakt:

mail: piotr.zielinski@uj.edu.pl

tel.: 0048 12 664 5141

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

pokój: 2.2.7