Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Zieliński

Stanowisko: asystent naukowy, Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej 

mail: piotr.zielinski@uj.edu.pl

tel.: 0048 12 664 5141

pokój: 2.2.7

 Zainteresowania:

  • genetyka populacyjna
  • specjacja
  • genetyka dywergencji
  • zastosowanie genetyki w ochronie przyrody

Bieżące badania:

Zajmuję się badaniem dywergencji gatunków i populacji wykorzystując w tym celu markery molekularne. Planuję dokonać kompleksowej, ogólnogenomowej analizy przepływu genów między traszką karpacką (Lissotriton montandoni) i traszką zwyczajną (Lissotriton vulgaris). Dane takie pomogą w zrozumieniu mechanizmów powstawania gatunków oraz utrzymywania ich odrębności genetycznej. 

 Publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=XJMSnGoAAAAJ&hl=pl

 O Sobie:

  • 2015 Tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Praca doktorska: „Divergence population genetics of the Carpathian and smooth newts"

  • 2011 Magister biologii, Instytut Nauk o Środowisku, (Uniwersytet Jagielloński) - temat pracy magisterskiej: "Zróżnicowanie genetyczne między populacjami traszki karpackiej"

  • 2009 Licencjat z geografii, Instytut Nauk o Środowisku, (Uniwersytet Jagielloński)

 Bieżące projekty:

  • 2015 – 2018 Charakterystyka i porównanie wzorców międzygatunkowego przepływu genów w naturalnych strefach hybrydyzacji traszek karpackiej (Lissotriton montandoni) i zwyczajnej (L. vulgaris)
  • 2011 – 2014 Genetyka dywergencji traszek: zwyczajnej i karpackiej.