Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

Laboratorium jest dostępne dla pracowników i doktorantów INoŚ oraz dla osób z nimi współpracujących. Można w nim wykonywać szeroką gamę analiz molekularnych:

 • ekstrakcja, ocena ilości i jakości DNA i RNA,
 • PCR i real-time PCR,
 • sekwencjonowanie DNA metodą Sangera,
 • sekwencjonowanie DNA metodą Illumina,
 • analiza długości fragmentów metodą elektroforezy kapilarnej i na żelach Elchrom,
 • genotypowanie SNP techniką mikrosekwencjonowania,
 • analiza konformacyjna jednoniciowych fragmentów DNA (SSCP),
 • klonowanie DNA w wektorach biologicznych,
 • przygotowanie bibliotek genomowych i amplikonowych TruSeq, Nextera i inne,
 • przygotowywanie bibliotek RNAseq,
 • techniki celowanego resekwencjonowania: Sequence Capture and Molecular Inversion Probes.

Usługi wewnętrzne

Laboratorium Ekologii Molekularnej wykonuje analizy na potrzeby wszystkich grup badawczych instytutów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Podstawową analizą jest rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA – sekwencjonowanie metodą Sangera oraz genotypowanie. Próby do analizy są przygotowywane samodzielnie przez osoby zainteresowane ich analizą. Cennik znajduje się tutaj.